Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Onderstaande bepalingen vormen een nadere uitwerking van het hierover bepaalde in onze Algemene Voorwaarden. Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.

 

Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.

 

Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan Vino Santi bvba te worden teruggezonden met alle toebehoren. De koopprijs wordt door Vino Santi bvba aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen Vino Santi bvba heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan.

 

Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken waardoor ze onverkoopbaar worden als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden.

 

Vino Santi bvba kan dan ook geen transportaansprakelijkheid aanvaarden indien artikelen ondeugdelijk verpakt, in andere verpakkingen dan de originele, worden teruggestuurd.

 

Download hier ons modelformulier